NS8409:2008/kjøpsloven og forbrukerkjøpsloven

Det gjelder ulike reklamasjonsregler for forhandlere og forbrukere. Er du forhandler gjelder kjøpsloven og NC8409:2008 for reklamasjonskrav. Er du forbruker gjelder forbrukerkjøpsloven. I tillegg gjelder Varig Fasade sine garantier både forhandlere og forbrukere.

Varig Fasade AS tilbyr  garanti på alle produkter. Dersom produkter blir montert av kunder fremfor kvalifisert personell anses skader eller feil på produkter som har oppstått fordi monteringsinstrukser ikke har blitt fulgt som kundens ansvar.

Garantiprosedyre: Dersom feil eller skader oppdages, vennligst kontakt Varig Fasade AS så fort som mulig. Alle klager må bli gitt skriftlig, hvor detaljert informasjon om produktets stand samt bilder av det aktuelle produktet og deler må medfølge. Vi tar klager seriøst, og arbeider for å finne en tilfredsstillende løsning på eventuelle problemer. Individuelle avtaler kan bli gjort om at en tredjepart utfører repareringsarbeid. Vennligst ha salgsavtalen tilgjengelig som referanse.

Garanti gis til produkter som har blitt vedlikeholdt og anvendt etter gitte instruksjoner. Regelmessig vedlikehold sikrer at vind-, støy -og støvmotstand ikke blir redusert i løpet av produktets levetid. Vinduer og dører må vedlikeholdes regelmessig – minst en gang i året.

Reparasjon av et produkt i løpet av garantitiden forlenger ikke den opprinnelige garantien til produktet.